Židovské kultúrne dedičstvo Slovenska

Slovensko, rozlohou malá krajina, smelo konkuruje počtom kultúrnych pamiatok svetu. Z veľkého počtu viac či menej známych hradov, zámkov a kaštieľov však zostávajú v úzadí rovnako majestátne pamiatky. Sú hodné našej ochrany, obdivu a úcty. Synagógy Slovenska. Množstvo úžasných stavieb, ktoré sú i napriek prajným časom nepoznané, skryté a chátrajúce. Je čas spoznať ich. Vitajte na našom webe venovanom slovenským synagógam! arrowDown

Synagóga Status quo Trnava

Synagógy Slovenska

Pátranie po synagógach si občas vyžaduje priam prácu detektíva. Sú totiž často skryté v úzadí iných budov a poniektoré doba zmenila na nepoznanie. Miesta, kde začať s pátraním nie sú pred nami až tak ukryté a, kde ich hľadať? Nuž v každom väčšom meste, mestečku jedna taká synagóga stojí alebo stála. Tie, ktoré sa nestratili v čase, tam stoja dodnes, o tých stratených už zväčša nevieme. Búrlivé 20. storočie, striedanie režimov, neprialo ochrane a záchrane židovského kultúrneho dedičstva. Aj napriek tejto nepriazni dnes mnohé synagógy vstávajú z kolien. Už sa nemusia krčiť a čakať na záhubu. Tak vstali synagógy v Trnave, Malackách, Brezne, ale i v Žiline, Liptovskom Mikuláši, Bardejove či klenot v podobe synagógy v Lučenci. Ďalšie sa postupne prebúdzajú z dlhého spánku nezáujmu ako synagógy v Bytči, Senci alebo Šuranoch. Mnohé však prežili v podobe, ktorá ich obrala o zašlú krásu a dnes by ste ich nerozoznali od okolitej zástavby zväčša rodinných domov. synagouge

Stará synagóga Bardejov - Židovské Suburbium

Synagógy v číslach

ikona1

95

stojacich objektov

ikona2

66

synagóg nenávratne stratených

ikona3

32

našlo svoje nové využite

Nový život synagóg

Napriek obrovským škodám na jednotlivých synagógach sa na Slovensku zachoval reprezentatívny počet židovskej sakrálnej architektúry. Po období ľahostajnosti a nezáujmu v poslednom desaťročí badať zmenu prístupu vlastníkov objektov synagóg. Sú v správe alebo vlastníctve zväčša obcí či organizácií (občianske združenia) venujúcich sa záchrane a obnove židovských sakrálnych pamiatok. Dôležitým atribútom je zvýšené povedomie a v neposlednom rade uvedomenie si hodnoty a významného kultúrneho potenciálu, ktoré tieto objekty predstavujú. Nájdenie adekvátneho využitia synagóg v súlade s citlivou rekonštrukciou zvyšuje ich historickú hodnotu a je prospešné pre celú spoločnosť. star

Synagóga Bytča

O projekte

Projekt synagógy Slovenska pozostáva zo štyroch hlavných fáz. Prvou je vytvorenie webovej stránky (neskôr mobilnej aplikácie) propagujúcej objekty synagóg. Druhá fáza zahŕňa vytvorenie máp s lokalitami synagóg na Slovensku. Pôjde o dve verzie máp - existujúce a zaniknuté synagógy. Prvá menovaná je už realizovaná, do mapy sme zahrnuli aj židovské modlitebne, ktoré budú farebne odlíšené. Najnáročnejšia časť tvorby máp je v procese prípravy, keďže obsahuje zaniknuté synagógy. Pátranie po miestach, kde sa nachádzala synagóga si vyžaduje dlhšie časové obdobie. Následne sa vytvorí v tretej fáze databáza objektov zahŕňajúca všetky zmapované synagógy. Posledná fáza pozostáva z vytvorenia pilotného projektu, kde miesto zaniknutého objektu bude označené QR kódom. Grafický návrh prezentujeme na obrázku tabuľky synagógy v KNM. Tento kód po načítaní návštevníkom otvorí web stránku alebo mobilnú aplikáciu s informáciami o zaniknutej synagóge, židovskej komunite v danom regióne a objektoch židovského kultúrneho dedičstva v okolí. Cieľom je propagácia synagóg na Slovensku ako významnej časti hmotného kultúrneho dedičstva našej krajiny. synagouge

Fázy projektu

web

Web a mobilná aplikácia →

map

Lokalizácia objektov →

database

Databáza synagóg →

QR

Pilotný projekt

Novinky

Dostali sme sa do ďalšej fázy nášho projektu. Predstavujeme vám návrh QR kódu pre označenie miesta, kde stála synagóga v Kysuckom Novom Meste. Návrh pozostáva zo samotného QR kódu, krátkeho popisu a obrázku podoby synagógy. Po načítaní QR sa vám otvorí stránka s informáciami o židovskej komunite v KNM, samotnej synagóge i ďalších židovských pamiatkach v okolí. Sledujte nás aj na našej FB stránke, kde zverejníme presný termín osadenia QR kódu. qr code KNM

Mapa synagóg

Lokality sú priebežne pridávané. Aktuálne je na mape 74 stojacich synagóg a modlitební. Žltou sú označené tie, ktoré sa nám podarilo lokalizovať. Oranžovou také, ktoré sme navštvíli alebo sme nadviazali spoluprácu. synagouge

Jewish Star